about banner

Öfke Yönetimi

Bireyin kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerinde çok önemli etkilere sahip olan öfke duygusu ve bu duygunun kontrol edilmesi (bireyin yaşadığı duyguyu kontrollü biçimde ifade edebilmesi)  ile ilgili bu eğitim kapsamında,
Bireyin; Öfke duygusunu anlaması, tanıması, fark edebilmesi ve öfke duygusunu yaşaması amaçlanmaktadır.
Öfke kavramıyla ilgili olarak yapılmış çalışmalar incelendiğinde, bilimsel anlamda bu kavrama duyulan ilginin, 1975 yılında Novaco ile başladığı ve günümüzde de olayların artması, dikkatlerin öfke duygusu üzerinde tekrar yoğunlaşmasına neden olmuştur. Gerek yazılı gerekse görsel basın-yayın organları aracılığıyla her gün onlarcasının haber programlarına konu olduğu şiddet içerikli bu olaylar, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye deki okullarda ve toplumun diğer kesimlerinde, öfkelerini kontrol edemeyen bireylerin sergiledikleri şiddet olayları da dikkat çekicidir. Artmakta olduğu gözlenen bu şiddet içerikli olayların temelinde birçok neden bulunabilir. Hiç kuşkusuz, öfke duygusunun sağlıklı yollarla ifade edilememesi bu nedenler arasında yer almaktadır.
Öfke duygusunun, bireyin gelişimine katkı sağlayacak bir biçimde denetim altına alınması gereken bir duygu olduğu söylenebilir. Birey tüm diğer duyguları gibi öfke uygusunu tanıyıp kabul ederek sağlıklı bir biçimde ifade edebilme becerisi kazandırmak eğitimin temel amacıdır.
- Sağlıkta şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,
- Aile içi şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,
- Toplumsal şiddetin önlenmesinde öfke yönetimi,
- Hasta hekim ilişkilerinde öfke yönetimi,

Yukarı
Öfke Yönetimi - KUTLUİZ DANIŞMANLIK ,Eğitim,Danışmanlık,Eğitim ve Danışmanlık,Ankara Eğitim,Ankara Danışmanlık,Ankara Eğitim ve Danışmanlık,Yönetim Eğitimleri,Pazarlama ve Satış Eğitimleri,Yaşam Boyu Gelişim Eğitimleri,Farkındalık Eğitimleri,Kişisel Gelişim Eğitimleri,Ki
Eğitim,Danışmanlık,Eğitim ve Danışmanlık,Ankara Eğitim,Ankara Danışmanlık ,Ankara Eğitim ve Danışmanlık,Yönetim Eğitimleri,Pazarlama ve Satış Eğitimleri,Yaşam Boyu Gelişim Eğitimleri,Farkındalık Eğitimleri,Kişisel Gelişim Eğitimleri,Kişisel farkındalık Eğitimleri,Koçluk Eğitimleri,İletişim Eğitimleri,Müşteri Odaklı İletişim Eğitimleri,Satış Eğitimleri,Pazarlama Eğitimleri,Satış ve Pazarlama Eğitimleri,Zaman Yönetimi Eğitimleri,Ürün Geliştirme Eğitimleri,Etkin Yönetim Eğitimleri,Mobbing Eğitimleri,Çatışma ve Müzakere Eğitimleri,Öfke Yönetimi Eğitimleri,Müzakere Eğitimleri,Algı Yönetimi Eğitimleri,Bankacılık Eğitimleri,Duygusal Zeka Eğitimleri,Motivasyon Eğitimleri,Mülakat Eğitimleri,kutluiz
ofke-yonetimi-kutluiz-danismanlik-egitim-danismanlik-egitim-ve-danismanlik-ankara-egitim-ankara-danismanlik-ankara-egitim-ve-danismanlik-yonetim-egitimleri-pazarlama-ve-satis-egitimleri-yasam-boyu-gelisim-egitimleri-farkindalik-egitimleri-kisisel-gelisim-egitimleri-k